OM

Jag har alltid varit intresserad av konst och skapande, men efter estetiska linjen på gymnasiet såg jag fortfarande inte konst som en möjlig karriär. Jag hade en rad brokiga arbeten fram till 2016, när jag började min konstnärliga grundutbildning på Sundsvalls Konstskola. Det var där jag fick upp ögonen för abstrakt måleri, något jag tidigare inte förstått mig på men är kanske det jag gör mest av idag. De lärare jag hade på Sundsvalls Konstskola påverkade mig djupt och fortsätter att inspirera mig än idag och jag kan se spår av dem i de verk jag gör. 

På grund av praktiska och politiska omständigheter stängdes skolan efter mitt första år och jag bestämde mig för att tills vidare fortsätta att skapa och utvecklas på egen hand. Idag försöker jag spendera så mycket tid som möjligt i min ateljé och planerar att börja arbeta mer digitalt i framtiden.

Kontakta mig gärna för mer information!

 


Vänligen,